medical card

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Kilka ważnych informacji:

Wyłącznie Full Medical Card uprawnia w Irlandii do bezpłatnego dostępu do niektórych usług stomatologicznych.

GP Card i DPS Card oraz inne karty nie uprawniają do bezpłatnych świadczeń stomatologicznych.

Wiele usług stomatologicznych na Medical Card zostało wycofanych w ostatnim czasie przez HSE, więc aby upewnić się czy dana wizyta będzie płatna czy bezpłatna należy uważnie przeczytać poniższe informacje i ew. zadzwonić do naszej przychodni.

Za każdym razem w trakcie wizyty u dentysty należy okazać Medical Card w recepcji oraz w gabinecie stomatologicznym. W przypadku braku Medical Card zostaną pobrane opłaty tak jak w przypadku wizyty prywatnej.

Posiadając Medical Card jesteś uprawniony/a do większości bezpłatnych leków wypisywanych przez stomatologa, który ma kontrakt z HSE. Apteki pobierają opłatę w wysokości 2,50 euro za każdą pozycję na recepcie, jednakże same leki są bezpłatne. (Zgodnie z listą leków HSE).

Dzięki Medical Card możesz w ten sposob zaoszczędzić dość sporą sumę pieniędzy, ponieważ w Irlandii np. antybiotyki są dosyć drogie.

 1. Jak sprawdzić czy jestem uprawniony/a do bezpłatnego przeglądu stomatologicznego oraz niektórych bezpłatnych usług stomatologicznych ?
 2. Należy zadzwonić do naszej przychodni i podać następujące dane :

  - imię i nazwisko
  - datę urodzenia
  - nr PPS
  - nr karty medycznej oraz datę jej wygaśnięcia (exp. date)

  Honorujemy także list z HSE potwierdzający nadanie karty medycznej z podanym numerem karty oraz data wygaśnięcia. Jeśli posiadasz list poinformuj o tym fakcie recepcję, ponieważ możesz jeszcze nie być widoczny/a w systemie komputerowym HSE. List na- leży przynieść ze sobą na wizytę.

  Za pośrednictwem HSE sprawdzimy czy jesteś uprawniony/a do bezpłatnego :

  - przeglądu stomatologicznego (raz na 12 miesięcy)
  - wypełnienia (plomby) w danym zębie (max. dwa zęby - raz na 12 miesięcy w odcinku przednim białe lub w odcinku tylnym srebrne wypełnienie)
  - pierwszego etapu leczenia stomatologicznego (jeden ząb raz na 12 miesięcy tylko przednie zęby)
  - reperacji protezy zębowej (raz na 12 miesięcy)

  W trakcie przeglądu stomatologicznego zostaniesz poinformowany/a o wszelkich bez- płatnych usługach w ramach Medical Card, zostanie także zaplanowane dalsze leczenie.

  Dodatkowe bezpłatne usługi stomatologiczne (bez limitu):

  - proste ekstrakcje (usunięcie) zęba , X-ray , recepta
  - chirurgiczne ekstrakcje lub ekstrakcje zębów mądrości
  - wizyta w przypadku ropnia zębowego (zęba, pozostawionych korzeni), recepta
  - wizyta w przypadku krwawienia z zębodołu po usunięciu zęba, recepta

  Inne dodatkowe bezpłatne usługi po zatwierdzeniu planu leczenia z HSE (czas oczekiwania na odpowiedz z HSE od 30-60 dni)

  - protezy częściowe
  - protezy całkowite
  - drugi etap leczenia kanałowego (1 ząb w odcinku przednim raz na 12 miesięcy)

  Wszelkie pozostałe usługi stomatologiczne są płatne:

  - leczenie biologiczne, opatrunki, wypełnienia tymczasowe
  - korony, mosty, implanty, szyny zgryzowe, pozostałe leczenie protetyczne
  - leczenie kanałowe w zębach tylnych
  - pozostałe usługi nie wymienione w usługach bezpłatnych

  Uwaga w przypadku wykorzystania danej usługi na Medical Card w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pacjent traktowany jest jako pacjent prywatny.

  Uwaga konsultacje dotyczące poprzedniego leczenia lub usług wykonanych przez innych dentystów są płatne i wynoszą 50 euro.

  Pod pojęciem wypełnienia rozumiemy założenie materiału stałego w miejsce ubytku próchnicowego. Nie dotyczy to rekonstrukcji korony zęba w przypadku ułamania.

 3. Moje dziecko posiada medical card , czy jest uprawnione do bezpłatnych usług dentystycznych?
 4. Odp : Niestety do 16 roku życia dziecko nawet posiadając medical card nie jest uprawnione do bezpłatnego leczenia stomatologicznego. Dzieci, które ukończyły 16 rok życia i posiadają własną Medical Card z literką A lub B są uprawnione do leczenia stomatologicznego wg. listy usług HSE tak jak dorośli.

 5. Boli mnie ząb, czy jestem uprawniony/a do bezpłatnej wizyty u dentysty na Medical Card ?
 6. Jeśli jest to Twoja pierwsza wizyta u dentysty w ramach Medical Card w ciągu ostatnich 12 miesięcy taka wizyta będzie bezpłatna w ramach przysługującego Ci przeglądu stomatologicznego.

  W przypadku wykorzystania już przeglądu stomatologicznego niestety taka wizyta będzie płatna.

  Wyjątkiem jest ból spowodowany uformowaniem się ropnia lub krwawienie z zębodołu w tych przypadkach każda wizyta jest bezpłatna.

 7. Muszę wyrwać kilka zębów/korzeni, czy usunięcie wszystkich zębów jest bezpłatne ?
 8. Tak w przypadku prostych ekstrakcji zębów lub korzeni usługi są bezpłatne.

  W przypadku bardziej skomplikowanych ekstrakcji, korzeni lub ekstrakcji zêbów mądrości (ósemek) zabiegi takie są wykonywane za odpowiednią dopłatą. Przed zabiegiem zostaniesz poinformowany/a o kosztach.

 9. Byłem/am już w tym roku u innego dentysty, boli mnie ząb, czy moja wizyta będzie bezpłatna?
 10. W tym przypadku należy podać telefonicznie nr PPS oraz dane dotyczące Medical Card a nasz personel sprawdzi czy dana usługa została już wykorzystana.

  W ramach przeglądu stomatologicznego (raz na 12 miesięcy) zawarta jest m.in. konsultacja związana z bólem zęba. Jeśli więc byłeś/aś u dentysty w ciągu ostatnich 12 miesięcy to prawdopodobnie nie jesteś już uprawiony/a do bezpłatnej wizyty.

  Natomiast jeśli ból jest spowodowany wystąpieniem ropnia (np. w przypadku bardzo uszkodzonego zęba czy pozostawionych korzeni, resztek zęba, ból w okolicy wyrzynającego się zęba mądrości) taka wizyta będzie bezpłatna.

 11. Byłem/am już w tym roku u innego dentysty, miałem/miałam zrobione wypełnienie, które wypadło lub się ukruszyło, czy mogę przyjść do Waszej kliniki i zrobić bezpłatnie takie wypełnienie na Medical Card?
 12. Sugerujemy aby z takim problemem udać się do poprzedniego dentysty, ponieważ może się okazać, że dana usługa na dany ząb została już wykorzystana i niestety nie będzie Państwu przysługiwała bezpłatna wizyta i będzie ona potraktowana jako prywatna.

 13. Miałem/miałam usunięty ząb u innego dentysty i miejsce po usunięciu zęba bardzo mnie boli. Czy mogę skorzystać z bezpłatnej wizyty na Medical Card u dentysty, który nie usuwał mi zęba?
 14. Radzimy udać się do dentysty, który usunął ząb. Konsultacja tego typu - wykonana przez innego dentystę (który nie usuwał zęba) będzie niestety płatna. Wyjątkiem jest krwawienie z zębodołu po usunięciu zęba jeśli występuje krwawienie taka wizyta będzie bezpłatna na Medical Card.

 15. Miałem/miałam wykonane wypełnienie w zębie, ząb zaczął mnie boleć po jakimś czasie. Czy mogę skorzystać z bezpłatnej wizyty na Medical Card u innego dentysty, który przyjmuje na Medical Card?
 16. Radzimy udać się do dentysty, który wykonywał wypełnienie.

  Konsultacja tego typu - wykonana przez innego dentystę (który nie wykonywał wypeł- nienia) będzie niestety płatna. Wyjątkiem jest uformowanie się ropnia taka wizyta będzie bezpłatna na Medical Card.

 17. Miałem/miałam wykonane leczenie kanałowe. Ząb zaczął mnie boleć. Czy mogę skorzystać z bezpłatnej wizyty na Medical Card u innego dentysty?
 18. Radzimy udać się do dentysty, który wykonywał leczenie kanałowe.

  Konsultacja tego typu - wykonana przez innego dentystę (który nie wykonywał leczenia kanałowego) będzie niestety płatna. Wyjątkiem jest uformowanie się ropnia taka wizyta będzie bezpłatna na Medical Card.

 19. Miałem/miałam wykonane protezy. Jedna z protez mnie uwiera. Czy mogę skorzystać z bezpłatnej wizyty na Medical Card u innego dentysty?
 20. Radzimy udać się do dentysty, który wykonywał protezy. Konsultacja i ew. dopasowanie protez przez dentystę (który nie wykonywał protez) będzie niestety płatna.

 21. Miałem/miałam wykonany przegląd u innego dentysty. Czy mogę skorzystać z bezpłatnego leczenia na Medical Card u innego dentysty?
 22. Niestety, najpierw będzie musiał/a Pan/Pani mieć zrobiony płatny przegląd (40) i wtedy dopiero będzie podjęte dalsze leczenie w ramach Medical Card. Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości czy wizyta będzie płatna czy bezpłatna w ramach Medical Card prosimy o kontakt telefoniczny z naszą przychodnią.

  (01) 83 000 44
  (01) 85 006 17
  0833 034 575
  0860 49 56 55
  Czynne pon-sob 9.00-20.00, niedziela 9.00-15.00